top of page

Bedre skoler, bedre læring, bedre liv

Vi har gjennomført store prosjekter med norske og danske kommuner og kvalitetsutviklet over100 skoler med tilsammen 50.000 elever.

ValuEd utvikler skoleledelser som evner å ta et større ansvar for kvalitetsutvikling på egen skole

Bedre skoler

En skole som presterer på høyt internasjonalt nivå

Bedre læring

En skole som gir alle barn og ungdom muligheter til å lære så mye de kan.

Bedre liv

En skole som gir alle de beste muligheter for å klare seg godt i livet og å bidra til samfunnet

Our Services

Programmer

Profesjonell Læringsledelse

Profesjonell Læringsledelse er vårt hovedprogram rettet mot ledelsene på den enkelte skole. Gjennom faglig skolering, dype analyser og omfattende mentorstøtte settes ledelsene i stand til å tilegne seg dyp innsikt i egen skoles kvaliteter og utfordringer. Denne innsikten brukes til å utvikle en kunnskapsbasert Strategisk Innsats for egen skole.

Leading by learning

Programmet utvikler ledere til tydelige pedagogisk ledere med tillitsfulle relasjoner til personalet. Programmet er utviklet av professor Viviane Robinson og hennes team. ValuEd har enerett på leveranser av programmet i Norden.

Strategic Inquiry

Strategic Inquiry er en spesialutviklet arbeidsmåte for å skreddersy undervisning til ulike elevgruppers behov og forutsetninger. 

Hvert ledelsesteam har en mentor som følger virksomheten (skolen, SFO, barnehagen) gjennom hele prosjektet

Mentorens bidrag foregår i all hovedsak mellom samlinger.

 

Mentorens oppgave er todelt:

- Være sparringspartner i selvanalysene ved å bidra til at indikatorene forstås riktig og funnene vurderes på en riktig måte. Mentorene bidrar også med metodisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av observasjoner og andre måter å samle informasjon på.

- Gjøre vurderinger sammen med skoleledelsen i å identifisere styrker og svakheter ved egen skole og være sparringspartner i utforming av strategiske innsatser.

De 15 mentorene våre har lang erfaring som skoleledere og bruker selvanalysemetodikken som verktøy på egen skole. Gjennom ValuEds mentorskole får mentorene systematisk trening og oppdatering i teori og metode og praktisk trening og sparring i reelle selvanalyser. 

Alle våre programmer er tilpasset

Cute Girl

Grunnskolen

Alle våre programmer er tilpasset barne- og ungdomstrinnene

Happy Kids

Spesialundervisning

Alle våre programmer har egne tilpasninger til ulike former for spesialundervisning.

Student Raising Hand

Videregående

Alle våre programmer er tilpasset studiespesialisering- og yrkesfag.

Happy Little Girl

Skolefritidsordningen

Alle våre programmer er tilpasset SFO.

bottom of page