top of page

Kompetansetilbud for ledere i SFO 
Påmeldingsfristen på de to første rundene er ute. 

Totalt fikk vi over 600 søknader til 100 plasser!

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr ValuEd et samlingsbasert kompetansetilbud for ledere i SFO. Rammeplanens føringer er utgangspunkt for utdanningen, og tilbudet skal støtte ledere i å lede utviklingsarbeid og implementere rammeplanen, og i å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i sin SFO.  

Som leder i SFO stilles du ovenfor svært varierende oppgaver og en mengde ulike krav og føringer. I rammeplan for SFO ligger det føringer for blant annet kvalitet og innhold i tilbudet. SFO skal være et fellesskap og en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. Du som leder har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse av oppdraget som er gitt i rammeplanen.  

 
Hva lærer du? 
•    forståelse av rammeplanens føringer, og hva det betyr i praksis 
•    å evaluere og forbedre egen praksis 
•    veiledning av medarbeidere  
•    ledelse av utviklingsprosesser 
•    utvikling av egen ledelsespraksis 

 

Du vil møte noen av de fremste fagpersonene på ulike relevante tema. Erfarne mentorer som selv er ledere i SFO støtter og veileder deg gjennom hele utviklingsprosessen.  
 
Forventet tidsbruk er lagt opp til maksimum 10% stilling. 
 
Søknadsfristen utløp den 13.juni 2023

Informasjon om søknadsprosess til interesserte:  

  • Tilbudet har 50 plasser, og det skal beregnes 10 deltakere per landsdel (Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Østlandet, og Sørlandet).

  • Tildeling av plasser i landsdelen skjer via loddtrekning

  • Ved få søkere fra en landsdel kan det fylles på fra andre landsdeler ut fra venteliste

Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgift, reise og opphold. Det vil også være mulig å følge opplegget digitalt. 

Stationary photo

PÅMELDING

Sted: Oslo/ Gardermoen-området.  

Gjennomføringsplan

1

Gruppe 1: Oppstart 17.-18.okt 2023

FULLTEGNET

2023

17.-18. oktober:
Introduksjon

Barnas miljø

29.-30.november

Profesjonelle Fellesskap

2024

22.-23.januar 

Aktivitetskvalitet

18.-19.mars

Ledelse

7.mai

Utviklingsplan for egen SFO

17.-18.september

Leading by Learning Workshop (på norsk)

15.oktober

Avslutning

Mellom samlingene skal deltagerne arbeide med å evaluere praksis på egen SFO knyttet til de faglige tematikkene. Mentorer bidrar som sparringspartnere, til det som resulterer i en selvanalyse av egen SFO. Selvanalysen blir et utgangspunkt for en utviklingsplan og et kunnskapsgrunnlag for hva du som leder må gjøre for å lede utviklingen i din SFO.

 

2

Gruppe 2: Oppstart 24.-25.jan 2024

FULLTEGNET

2024

24.-25.januar

Introduksjon

Barnas miljø

20.-21.mars

Profesjonelle fellesskap

28.-29.mai

Leading by Learning Workshop

4.-5.september

Aktivitetskvalitet

21.-22.november

Ledelse

2025

30.-31.januar

Utviklingsplan for egen SFO

Avslutning

Mellom samlingene skal deltagerne arbeide med å evaluere praksis på egen SFO knyttet til de faglige tematikkene. Mentorer bidrar som sparringspartnere, til det som resulterer i en selvanalyse av egen SFO. Selvanalysen blir et utgangspunkt for en utviklingsplan og et kunnskapsgrunnlag for hva du som leder må gjøre for å lede utviklingen i din SFO.

Noen av våre faglige bidragsytere

Leading by Learning

Professor Viviane Robinson

Vi samarbeider tett med Professor Viviane Robinson, som har utviklet ledertrenings-konseptet Leading by Learning.

I dette programmet er Leading by Learning Workshop (2 dager) en anledning til å gjøre seg bevisst på egen ledelses- og kommunikasjonsmåte, og trene på å kommunisere på en måte som skaper felles forpliktelse for kvalitetsutvikling. Leading by Learning foregår på norsk.

Skjermbilde 2023-03-09 kl. 15.48.51.png
Skjermbilde 2023-03-09 kl. 15.53.47.png
Stationary photo

PÅMELDING

Takk for interessen! 

bottom of page