top of page

Nytt kompetansetilbud for ledere i SFO fra høsten 2023. 
Påmelding avsluttet

Takk for den store interessen!

Tilbudet er nå fulltegnet og påmeldingen blir derfor avsluttet. Vi kommer tilbake så fort som mulig med mer informasjon, inkludert tilbud til de første påmeldte.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr ValuEd et samlingsbasert kompetansetilbud for ledere i SFO. Rammeplanens føringer er utgangspunkt for utdanningen, og tilbudet skal støtte ledere i å lede utviklingsarbeid og implementere rammeplanen, og i å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i sin SFO.  

Som leder i SFO stilles du ovenfor svært varierende oppgaver og en mengde ulike krav og føringer. I rammeplan for SFO ligger det føringer for blant annet kvalitet og innhold i tilbudet. SFO skal være et fellesskap og en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. Du som leder har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse av oppdraget som er gitt i rammeplanen.  

 
Hva lærer du? 
•    forståelse av rammeplanens føringer, og hva det betyr i praksis 
•    å evaluere og forbedre egen praksis 
•    veiledning av medarbeidere  
•    ledelse av utviklingsprosesser 
•    utvikling av egen ledelsespraksis 

 

Du vil møte noen av de fremste fagpersonene på ulike relevante tema. Erfarne mentorer som selv er ledere i SFO støtter og veileder deg gjennom hele utviklingsprosessen.  
 
Forventet tidsbruk er lagt opp til maksimum 10% stilling. 
 
Søknadsprosess:
  

  • Søkere må ha en lederrolle i SFO og det gis plass til maks to deltakere fra samme SFO.  

  • Tilbudet har 50 plasser, og det skal beregnes 10 deltakere per landsdel (Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Østlandet, og Sørlandet).

  • De første kvalifiserte søkere får tildelt plass..   

  • Ved få søkere fra en landsdel kan det fylles på fra andre landsdeler ut fra venteliste

Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgift, reise og opphold. Det vil også være mulig å følge opplegget digitalt. 

Stationary photo

PÅMELDING

Takk for den store interessen!

Tilbudet er nå fulltegnet og påmeldingen blir derfor avsluttet. Vi kommer tilbake så fort som mulig med mer informasjon, inkludert tilbud til de første påmeldte.

Sted: Oslo/ Gardermoen-området.  

Oppstart 17.-18.oktober 2023

Deretter 5 samlinger a to dager og en avslutningssamling på én dag:

2023

17.-18. oktober:
Introduksjon

Barnas miljø

29.-30.november

Profesjonelle Fellesskap

2024

22.-23.januar 

Aktivitetskvalitet

18.-19.mars

Ledelse

7.mai

Utviklingsplan for egen SFO

17.-18.september

Leading by Learning Workshop (på norsk)

15.oktober

Avslutning

Mellom samlingene skal deltagerne arbeide med å evaluere praksis på egen SFO knyttet til de faglige tematikkene. Mentorer bidrar som sparringspartnere, til det som resulterer i en selvanalyse av egen SFO. Selvanalysen blir et utgangspunkt for en utviklingsplan og et kunnskapsgrunnlag for hva du som leder må gjøre for å lede utviklingen i din SFO.

 

For mer informasjon send mail: sfo@valued.no 

Noen av våre faglige bidragsytere

Leading by Learning

Professor Viviane Robinson

Vi samarbeider tett med Professor Viviane Robinson, som har utviklet ledertrenings-konseptet Leading by Learning.

I dette programmet er Leading by Learning Workshop (2 dager) en anledning til å gjøre seg bevisst på egen ledelses- og kommunikasjonsmåte, og trene på å kommunisere på en måte som skaper felles forpliktelse for kvalitetsutvikling. Leading by Learning foregår på norsk.

Skjermbilde 2023-03-09 kl. 15.48.51.png
Skjermbilde 2023-03-09 kl. 15.53.47.png
Stationary photo

PÅMELDING

Takk for den store interessen!

Tilbudet er nå fulltegnet og påmeldingen blir derfor avsluttet. Vi kommer tilbake så fort som mulig med mer informasjon, inkludert tilbud til de første påmeldte.

Sted: Oslo/ Gardermoen-området.  

bottom of page