top of page

Strategic
Inquiry

Strategic Inquiry er spesialutviklet for å tilpasse undervisningen til ulike elevgruppers behov og forutsetninger. Gjennom å fremskaffe dyp innsikt i læringsmønstre for ulike grupper av elever, tilpasses undervisningsopplegg gjennom en kontinuerlig evaluering av praksis og effekt. Konseptet er utviklet i samarbeid med kompetansemiljøer på universiteter i New York.

 

Strategic Inquiry er ikke et tiltak, men en arbeidsmåte med konkrete arbeidsoppgaver og strukturer

 

I Strategic Inquiry inndras elevene selv i diskusjoner om læringssituasjonen og sin forståelse av læringsmålet, og man involverer lærere som arbeider med elevene i andre fag. Hovedpoenget er at både målgruppens behov og de spesifikke læringsmålene defineres presist nok til å kunne utvikle de riktige strategier for akkurat disse elevene.

Konsekvensen av å arbeide så presist med enkelte grupper, er at man etablerer en samarbeidsmåte mellom lærere, som utvikler undervisningspraksis og dermed flytter elever man ikke trodde var mulig å flytte og inkluderer elever man tidligere ikke har klart å inkludere.

Samarbeidsmåten og tenkningen om utviklende profesjonsfellesskap utbredes på to måter: enten ved å utvide målgruppen (involvere flere elever i samme fag), eller å utvide læringsmålene (involvere flere fagteams og lærere med de samme elevene). Dette kan være situasjonsavhengig og variere fra skole til skole og elevgruppe til elevgruppe. I studiene som har fulgt implementering av SI har man dokumentert forbedringer på prestasjoner på både elev-, klasse-, skole-, og helt opp til distriktsnivå gjennom systematisk utbredelse og oppskalering av samarbeidsmetoden.

bottom of page