top of page

Team

ValuEd består av 

  • fageksperter innen skoleledelse, læringsmiljø og kvalitetsutvikling i utdanningssektoren 

  • prosjektledere og mentorer med skole- og SFO-ledererfaring 

  • medarbeidere med lang erfaring fra utvikling og drift av kvalitetsutviklings- og kompetansehevingsprogrammer

Hilde farge. jpg.jpg

Hilde Storborg Hundstad

hilde@valued.no

Prosjektleder

Telefon

+47 46 41 05 12

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page