top of page

ValuEd ble startet i 2020, og er et nordisk selskap spesialisert på  kvalitetsutvikling i skoler. 

Vårt fortrinn er kombinasjonen av forskning og praksis. ValuEd har knyttet til seg de fremste fagpersonene innenfor sine respektive fagområder. I tillegg til dette har vi en stor stab av aktive ledere som alle har vist gode resultater for sine skoler og SFOer. 

 

ValuEd har høye ambisjoner på vegne av de virksomheter vi arbeider sammen med, og søker derfor kontinuerlig etter den beste kvaliteten både på innhold i programmene og gjennomføringen av disse.

 

Alle virksomheter vi samarbeider med skal oppnå bedre resultater enn før gjennom utvikling av ledelser som tar større ansvar, har mer kompetanse og både forventer mer av, og understøtter bedre, sine medarbeidere.

 

Vi arbeider prosjektbasert med skoleeiere med høye ambisjoner for sine skoler. Vi utvikler faglige og sosiale elevresultater, høy undervisningskvalitet, gode læringsmiljø, velfungerende og effektive profesjonsfellesskap og en ansvarliggjort ledelse, sammen med skolenes ledergrupper. 

 

Vi har gjennomført store prosjekter med norske og danske kommuner og jobbet med kvalitetsutvikling i over 100 skoler med til sammen 50.000 elever. 

 

Generelt om vår måte å jobbe på

ValuEd utvikler skoleledelser som evner å ta et større ansvar for kvalitetsutvikling på egen skole

  • En skole som tilrettelegger for at elevene opplever de beste lærings- og utviklingsbetingelsene

  • En skole som tilrettelegger for at medarbeiderne kontinuerlig får utviklet sin profesjonalitet

  • En skole som gir den beste sosiale- og faglige læring

bottom of page