top of page

Leading
by Learning

Leading by Learning workshops høsten 2023

7.-8.september (Oslo)

12.-13.oktober (Oslo)

For grupper på 15 og oppover setter vi opp egne, interne workshops på ønsket tidspunkt og sted.

Pris pr deltager på ordinære workshops kr 7.900,-

Pris for større grupper: be om tilbud på lbl@valued.no

*****

Programmet er utviklet av vår samarbeidspartner Viviane Robinson, og trener ledere i å kombinere tydelig pedagogisk ledelse med tillitsfulle relasjoner til personalet.

 

I en 2-dagers Leading by Learning workshop trenes det på konkrete samtaler om utfordrende situasjoner lederne står overfor. Deltagerne tar med seg reelle problemstillinger fra egen hverdag, og tester ut forestående samtaler ved hjelp av ulike metoder og øver på forbedringer ut fra Viviane Robinsons forskning om effektiv, problemløsende og tillitsfull pedagogisk ledelse.

 

Resultatet er åpne og lærende samtaler med personalet som bidrar til høyere indre motivasjon og forpliktelse for utvikling. Workshoppene gjennomføres som del av implementeringsfasen i Profesjonell Læringsledelse, eller som enkeltstående kurs på forespørsel.

 

Workshoppene holdes av våre 22 akkrediterte fasilitatorer. Alle har gjennomført omfattende skolering og er akkreditert av Viviane Robinson og hennes kolleger. ValuEd har enerett på leveranser av programmet i Norden.

bottom of page